Förskolan

Vår förskola är en mindre förskola med fyra åldersindelade avdelningar.  Förskolan bedrivs med hjälp av Montessoripedagogiken.


Avdelningarna

Förskolan består av fyra avdelningar
Stjärnan 1-2 år
Solen 2-3 år
Månen 4- 5 år
Tellus 4-5 år


Trygghet

Inskolning sker successivt från åldern 5 till F-klass under våren. Barnen spenderar tid i skolan för att känna trygghet när det är dags att börja i F-klass.  Väl i F-klassen har barnen fortfarande tillgång till förskolans miljö då dessa barn har behov av samma sorts lek och stimulans.

Barnens behov i centrum

Vi strävar efter jämn fördelning av barn i alla grupperna och utgår från barnets behov.
Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas efter sin egna förmåga och personlighet. Vi har små barngrupper med hög personaltäthet. 

"Hjälp mig att göra det själv"

En dag på förskolan
  • Frukost kl 07.30
  • Gympa,utevistelse,sång, dans,lek
  • Lunch 11.15
  • Utelek och småbarnen sover
  • Mellanmål 14.30
  • 17.00 Tack för idag, vi stänger.