Förskolan

Vår förskola är en mindre förskola med fyra åldersindelade avdelningar.  Förskolan bedrivs med hjälp av Montessoripedagogiken.


Avdelningarna

Förskolan består av fyra avdelningar
Stjärnan 1-2 år
Solen 2-3 år
Månen 4- 5 år
Tellus 4-5 år


Trygghet

Varje inskolning på förskolan sker utifrån det enskilda barnets behov. Barn kan därför behöva olika långa inskolningsperioder. Barnets får tillsammans med vårdnadshavarna succesivt vänja sig vid förskolans miljö under en väl tilltagen period.

Barnens behov i centrum

Vi strävar efter jämn fördelning av barn i alla grupperna och utgår från barnets behov.
Alla barn ska få sina behov tillgodosedda och utvecklas efter sin egna förmåga och personlighet. Vi har små barngrupper med hög personaltäthet. 

"Hjälp mig att göra det själv"

En dag på förskolan
  • Frukost kl 07.30
  • Arbetspass
  • Gympa,utevistelse,sång,dans,lek
  • Lunch 11.15
  • Utelek och småbarnen sover
  • Mellanmål 14.30
  • 17.00 Tack för idag, vi stänger.