Personal

Hos oss genomsyras verksamheten av glädje och kompetens.
Vi arbetar för en mångfald inom personalstyrkan. Vår styrka är vår täta och öppna kommunikation där alla får komma till tals. Det är viktigt att personalen trivs hos oss vilket ger resultat ut i verksamheten där barnen vistas.
Alla barn stöter på och lär känna personalen vilket gör att vi kan arbeta för barnens trygghet och utveckling.

Staben

Måns Magnusson Rektor
Kerstin Lindgren Skoladministratör

Förskola

Frida Ewoldt Småbarnspedagog Stjärnan
Lillevi Johansson Förskollärare & Montessorilärare Stjärnan
Emelie Svensson Förskollärare Tellus
Linda Eliasson Förskollärare & Montessorilärare Solen
Helene Strid Barnskötare Solen
Emmy Kristensson Förskollärare Solen
Angelica Dahl Förskollärare & Montessorilärare Månen
Desirée Fortgens Förskollärare Månen
Razan Al Assadi Barnskötare Tellus
Charlotta Knudsen Barnskötare Tellus
Reem Ajaj Barnskötare Månen
Camilla Carlsson Förskollärare & Montessorilärare (tjänstledig)
Rose-Marie Johansson Extra resurs Förskolan
Monika Knudsen Mat & Städ

Skola

Susanne Persson Barnskötare F-1 & fritids
Mile Juric Grundskollärare F-1
Malin Bergsten Barnskötare Fritids & skola
Talal Alkabra IT-ansvarig
Karolina Rosenborg Lärarassistent Fritids & klass 2-3
Vickie Berggren Brink Grundskollärare klass 2-3
Monika Landin Grundskollärare årskurs 4-6
Goran Ravnjakovic Grundskollärare klass 4-6