Fritids

Kom och häng på fritids efter skolan. Här umgås vi och har roligt. 
Vi fokuserar på en meningsfull fritid.
Grillar pinnbröd eller korv i skogen där vi också leker, bygger kojor och upptäcker.
Vi skapar, pysslar och är kreativa tillsammans. 

Meningsfull fritid

För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga, få möjlighet till meningsfull fritid samt att ha roligt och trivas tillsammans.
Vi arbetar efter läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr22 och allmänna råd för fritidshemmet.
Vi vill bidra till att barnen utvecklas till glada och ansvarsfulla individer.
Vår pedagogik bygger på grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet.
Barnens inflytande och delaktighet är en viktig del i verksamheten. 

Vårt fritidshem erbjuder en stimulerande inom-och utomhusmiljö där barnens kreativitet, behov och intressen står i centrum.
Betydelsefulla redskap i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.