Skolan

Vi är stolta över vår lilla skola, med betoning på lilla. Här kan vi arbeta nära alla elever och fokusera på individen.
Alla elever känner alla lärare och klasskamrater. 
Vi har åldersblandade grupper vilket gör att vi lär oss av varandra.

Om skolan

Vi strävar efter att varje dag utveckla och utmana barnen.
Vi har åldersblandade grupper.
Hög lärartäthet bidrar till att vi kan möta barnen på varje individs nivå.
Våra ljusa och många lokaler gör att vi kan skapa en miljö som främjar studiero då vi kan gruppera barnen efter behov.
Vår lilla storlek bidrar till en trivsam miljö där barnen lär känna alla lärare och skolkamrater.
Vår härliga utemiljö bidrar till lek och rörelse och barnen inspireras och får varje dag utevistelse och frisk luft.
Dagen börjar med samling där dagens aktiviteter gås igenom. Därefter arbetar vi dagligen med barnens läs och skrivutveckling. Innan förmiddagsrasten bjuder skolan alla elever på frukt medan vi har högläsning.
Årskurserna samarbetar vid olika temadagar och friluftsdagar.
Fördelar
  • Hög lärartäthet
  • Åldersblandade grupper
  • F-1 klass
  • 2-3 klass
  • 4-5-6 klass
  • Liten skola
  • Härlig utemiljö
  • Gympa
  • Fruktstund med högläsning
  • Temadagar