Montessoripedagogiken

Här finner du mer information om montessoripedagogiken.
Tveka inte att kontakta oss om det uppstår frågor. 

Grundläggande principer

Förberedd miljö
Frihet/ansvar
Individualisering/samarbete
Hjälp till självhjälp
Konkretion/motorik
Helhet/fredstanke

Pedagogiken

Barnet sätts i centrum och ska ha medinflytande och känna ansvar.
Pedagogen observerar barnet och fungerar som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap.
Kursplanen läggs upp med långa arbetspass för att ge barnen tid och ro där de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds. Klasserna är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade.

Materialet

Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för att tillåta barnet att arbeta så självständigt som möjligt.
Montessorimaterial köps till viss del, men stor del av materialet tillverkas också av pedagogen och barnet.