Läsårstider

Här återfinns läsårstider som är aktuella för vår verksamhet

Läsårstider för elever 2020/2021

Enligt 3 kap 2-3 § skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
 Läsåret 2020 - 2021 har Öringe skola beslutat till 179 dagar. 

Höstterminen 2020 mån. 2020-08-17 – fre. 2020-12-18  83 dagar

Vårterminen 2021 fre. 2021-01-08 – fre. 2021-06-11 96 dagar

Totalt 179 dagar

Studiedagar & lovdagar skola och fritids

  2021-02-22 – 2021-02-26
   5 lovdagar v. 8

  2021-03-26 1 studiedag v. 12

  2021-04-06 – 2021-04-09
  4 lovdagar v. 14

  2021-05-14 1 lovdag v. 19

  2021-05-24 1 studiedag v 21


  Studiedagar förskola

  Torsdag 2021-01-07

  Måndag 2021-06-14