Läsårstider

Här återfinns läsårstider som är aktuella för vår verksamhet

Läsårstider för elever 2022/2023

Enligt 3 kap 2-3 § skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
 

Höstterminen 2022 ons. 2022-08-17 – ons. 2021-12-21  85 dagar

Vårterminen 2023 tis. 2023-01-10 – tis. 2023-06-13 93 dagar

Totalt 178 dagar

Studiedagar & lovdagar skola och fritids

  2022-09-19 studiedag skola
   2022-10-31 - 2022-11-04 5 lovdagar 

  2022-12-02  studiedag skola och fritids

  2023-02-20 – 2023-02-24 5 lovdagar
  2023-03-21 studiedag skola och fritids

  2023-04-11 - 2023-04-14 4 lovdagar

  2023-05-17 1 studiedag skola och fritids
  2023-05-19 1 lovdag
  2023-06-05 1 lovdag


  Studiedagar förskola

   2022-08-15

  2022-12-02
  2023-03-21
  2023-05-17