Läsårstider

Här återfinns läsårstider som är aktuella för vår verksamhet

Läsårstider för elever 2021/2022

Enligt 3 kap 2-3 § skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
 

Höstterminen 2021 mån. 2021-08-16 – tis. 2021-12-21  86 dagar

Vårterminen 2022 tis. 2022-01-11 – fre. 2022-06-10 93 dagar

Totalt 179 dagar

Studiedagar & lovdagar skola och fritids

  2021-09-20 studiedag skola och fritids
   2021-11-01 - 2021-11-05 5 lovdagar 

  2021-12-03  studiedag skola

  2022-02-21 – 2022-02-25 5 lovdagar
  2022-03-29 studiedag skola

  2022-04-11 - 2022-04-14 4 lovdagar

  2022-05-25 1 studiedag skola och fritids
  2022-05-27 1 lovdag


  Studiedagar förskola

   2021-08-12

  2021-09-20
  2022-01-10
  2022-05-25