Läsårstider

Här återfinns läsårstider som är aktuella för vår verksamhet

Läsårstider för elever 2023/2024

Enligt 3 kap 2-3 § skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
 

Höstterminen 2023 tor. 2023-08-17 – tor. 2023-12-21  

Vårterminen 2024 tis. 2024-01-09 – tis. 2024-06-11 

Studiedagar & lovdagar skola och fritids

  2023-09-19 studiedag skola
   2023-10-30 - 2023-11-03 5 lovdagar 

  2023-12-04  studiedag skola och fritids

  2024-02-19 – 2024-02-23 5 lovdagar
  2024-03-18 studiedag skola och fritids

  2024-04-02 - 2024-04-05 4 lovdagar

  2024-05-10 1 lovdag

  2024-05-21 1 studiedag skola och fritids
  2024-06-07 1 lovdag


  Studiedagar förskola

   2023-08-15

  2023-12-04
  2024-03-18
  2024-05-21