Läsårstider

Här återfinns läsårstider som är aktuella för vår verksamhet

Läsårstider för elever 2024/2025

Enligt 3 kap 2-3 § skolförordningen (SFS 2011:185) ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen.
 

Höstterminen 2024 tor. 2024-08-15 – tor. 2024-12-19  

Vårterminen 2025 ons. 2025-01-08 – ons. 2025-06-11 

Studiedagar & lovdagar skola och fritids

  2024-09-18 studiedag skola
   2024-10-28 - 2024-11-01 5 lovdagar 

  2024-12-04  studiedag skola och fritids

  2025-02-17 – 2025-02-21 5 lovdagar
  2025-03-17 studiedag skola och fritids

  2025-04-14 - 2025-04-17 4 lovdagar

  2025-05-02 1 lovdag

  2025-05-08 1 studiedag skola och fritids
  2025-05-30 1 lovdag


  Studiedagar förskola

   2024-09-18

  2024-12-04
  2025-03-17
  2025-05-08