Personal

Hos oss genomsyras verksamheten av glädje och kompetens.
Vi arbetar för en mångfald inom personalstyrkan. Vår styrka är vår täta och öppna kommunikation där alla får komma till tals. Det är viktigt att personalen trivs hos oss vilket ger resultat ut i verksamheten där barnen vistas.
Alla barn stöter på och lär känna personalen vilket gör att vi kan arbeta för barnens trygghet och utveckling.

Staben

Måns Magnusson Rektor
Kerstin Lindgren Skoladministratör

Förskola

Camilla Carlsson Förskollärare & Montessorilärare Stjärnan
Frida Ewoldt Småbarnspedagog Stjärnan
Emelie Svensson Förskollärare Stjärnan
Linda Eliasson Förskollärare & Montessorilärare Solen
Helene Strid Barnbiträde Solen
Caroline Jakobsson Barnskötare Solen
Angelica Dahl Förskollärare & Montessorilärare Månen
Razan Al Assadi Barnskötare Månen & Fritids
Lillevi Johansson Förskollärare & Montessorilärare Månen
Charlotta Knudsen Barnbiträde Förskola & Fritids
Susanne Persson Barnskötare Månen & Fritids
Rose-Marie Johansson Extra resurs Förskolan
Monika Knudsen Mat & Städ

Skola

Karolina Nilsson Lärarassistent klass 2-6 & fritids
Mile Juric Grundskollärare klass F-1
Malin Bergsten Barnbiträde klass F-1 & fritids
Talal Alkabra Studiehandledare & modersmålslärare
Vickie Berggren Brink Grundskollärare klass 2-3
Monika Landin Grundskollärare klass 4-6
Goran Ravnjakovic Grundskollärare klass 4-6